Aandeelhoudersovereenkomst vs. Statuten

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:
U leert wat de verschillen zijn tussen een statutaire regeling of een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst en weet een juiste keuze te maken. 

Onderwerpen: 

 • Uitgangspunten aandeelhoudersovereenkomst
 • Uitgangspunten statuten
 • Welke regeling bindt wie en hoe?
 • Begrenzing bestuursautonomie?
 • Statutaire verplichtingen
 • Statutaire sancties
 • Incorporation by reference
 • Grenzen aan de aandeeelhoudersovereenkomst; wanneer kan worden afgeweken van (dwingend) vennootschapsrecht?
 • Vennootschapsrechtelijke werking van een contractuele regeling in relatie tot de geldigheid van een uitgebrachte stem en andere wijzen van vennootschapsrechtelijke “doorwerking”.
 • Organisatorisch rechtelijke aangelegenheden en aan de aandelen verbonden economische afspraken
  • Joint Venture Regelingen
  • Rechten tot het benoemen van eigen bestuurder en aandeelhouders
  • Tag along-en drag alongbepalingen
  • Blokkeringsregeling in statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst
  • (Beperking) Overdracht aandelen

De Juridische academie.