Hoe belangrijk is een levenstestament?

Eén van de documenten waar vandaag de dag steeds vaker over wordt gepraat is het zogenaamde levenstestament. In het verleden was het zo dat er alleen zoiets bestond als een testament dat boven water kwam drijven op het ogenblik dat de persoon in kwestie was overleden. Vandaag de dag is dat niet langer het geval. We zouden eigenlijk zelfs kunnen stellen dat het levenstestament zomaar even nog belangrijker is. Dit omwille van het feit dat het document haar belang toont op het ogenblik dat de persoon waarvoor ze werd opgesteld nog in leven is. Weet je hier zelf nog niet zoveel over en zou je daar nu graag verandering in willen brengen? Kies er dan zeker voor om verder te blijven lezen.

Wat is zo’n levenstestament eigenlijk?

Het levenstestament is een uitermate belangrijk document welke ervoor zorgt dat mensen kunnen rekenen op tal van verschillende voordelen. In eerste instantie is het mogelijk om door middel van een dergelijk document een (financiële) vertrouwenspersoon aan te stellen. Veel mensen vermoeden in de praktijk vaak nog steeds dat het volstaat om gewoon een eenvoudig document op te stellen waarin dit wordt aangegeven, maar dat is dus niet correct. In plaats daarvan is het van belang om een levenstestament op te laten maken omdat de inhoud daarvan ook wordt herkend door de bank. Het hoeft niet gezegd dat dit geweldig belangrijk kan zijn. Alleen op die manier is het immers om vervelende verrassingen met betrekking tot het geregeld krijgen van je financiën te voorkomen.

Hou er rekening mee dat er in een dergelijk document ook nog andere eisen kunnen worden opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de eisen die gelden met betrekking tot het bereiken van het levenseinde. Voor heel wat mensen geldt dat ze ook op dit vlak de touwtjes strak in de hand willen houden. Ook dat is mogelijk middels dit duidelijk zeer belangrijke document.

Wanneer moet je het laten opstellen?

Je kan er eigenlijk op eender welk moment voor kiezen om een levenstestament te laten opmaken. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat je nog tekenbevoegd moet zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vaak een probleem is wanneer mensen reeds geconfronteerd worden dementie. Wanneer je met het idee speelt om een dergelijk document op te laten maken en je reeds een wat oudere leeftijd hebt bereikt is het vaak het interessantst om ervoor te kiezen om dit zo snel mogelijk te regelen. Alleen op deze manier voorkom je mogelijks vervelende verrassingen.

Wie kan zo’n levenstestament het beste opmaken?

Een levenstestament wordt altijd opgemaakt door een jurist of notaris. Het spreekt voor zich dat er op het internet best wel een aardig aantal voorbeelden zijn terug te vinden van dergelijke documenten. Dit gezegd hebbende moet je er echter rekening mee houden dat dergelijke documenten geen waarde hebben voor bijvoorbeeld een bank wanneer ze niet zijn geregistreerd. Met andere woorden, het risico bestaat dat je wanneer het er op aan komt eigenlijk even ver zal staan als wanneer je niet over zo’n document beschikt. Het mag dan ook duidelijk zijn, laat ze in de praktijk altijd opstellen door een notaris of door een jurist. Zo voorkom je verrassingen. Kijk ook eens naar de voordelen van een duidelijke wilsverklaring.