Jaarrekeningen lezen voor advocaten (non-financials)

Cursusinformatie


Om juridisch juist advies te kunnen geven, moet u weten hoe cijfers tot stand komen en hoe ze gelezen moeten worden. Deze cursus verschaft u dat inzicht. Het opstellen van de jaarrekening geschiedt doorgaans door de accountant.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent in staat de financiële gezondheidstoestand van een bedrijf te beoordelen.
 • U weet op welke grondslag de voor uw cliënt belangrijkste ‘assets’ (balansposten) zijn gewaardeerd.

Onderwerpen:

 • de commerciële en de fiscale jaarrekening;
 • de balans en de winst- en verliesrekening;
 • het kasstroomoverzicht;
 • waarderingsgrondslagen;
 • de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening;
 • financiële ratio’s.

In de jaarrekening tref je de volgende onderdelen aan:

 • De balans, alle activa en passiva van je onderneming.
 • De winst- en verliesrekening.
 • Een toelichting op beide onderdelen

Is een jaarrekening verplicht?

Afhankelijk van de ondernemingsvorm is het opstellen van een jaarrekening verplicht. Sommige ondernemingen hebben een publicatieplicht na het opstellen van de jaarrekening.

De Juridische academie.