Bedrijfswaardering

Cursusinformatie


In diverse juridische kwesties spelen economische aspecten een rol. Niet alleen om uit te rekenen wat juridisch overeengekomen is, maar ook wanneer juridisch niet eenduidig vaststaat wat partijen zijn overeengekomen, kan een economische analyse er toe bijdragen om duidelijkheid te krijgen wat partijen beoogd hebben om af te spreken. In dit webinar zal bedrijfswaardering aan de hand van diverse praktijkcasussen behandeld worden.

Onderwerpen

Aan de hand van praktijkcasussen wordt het onderwerp Bedrijfswaardering behandeld bij

  • Uitleg van bepalingen van een koopovereenkomst aandelen
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Echtscheiding
  • Faillissement

Ook kunnen vooraf praktijkcasussen – onderwerpen worden aangegeven door de deelnemers. De docent ontvangt een overzicht van alle doorgegeven verzoeken. De docent maakt een selectie en bepaalt uiteindelijk welke onderwerpen in het programma in te passen zijn.

Wellicht ook interessant: Jaarrekening lezen voor advocaten.

De Juridische academie.