Beleggingsfondsen bijstaan

Cursusinformatie


Het opzetten, inrichten en onderhouden van fondsen vereist zowel juridische als fiscale expertise. Daarbij spelen van oudsher civielrechtelijke en fiscale aspecten een rol, maar tegenwoordig is mede van groot belang het toezichtrechtelijk kader, dat grotendeels voortvloeit uit EU regelgeving, zoals de Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) richtlijnen en de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

Tijdens de cursus wordt kort aandacht besteed aan civielrechtelijke mogelijkheden om een beleggingsinstelling op te zetten. Centraal staan echter de opgedane ervaringen en ontwikkelde inzichten vanuit fiscaal en toezichtrecht. Daardoor krijgt u een goed beeld van de belangrijkste kansen en aandachtspunten die bij het opzetten van beleggingsvehikels een rol spelen.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent op de hoogte van wat het opzetten van een beleggingsvehikel civielrechtelijk gezien behelst.
 • U heeft inzicht in de fiscale overwegingen die bij de keuze van de rechtsvorm van belang zijn en kent de basics (u herkent “rode lampen”) van de fiscale structurering van een fonds.
 • U kent het toezichtrechtelijk kader dat van toepassing is op fondsen en de beheerders daarvan.
 • U kunt fondsbeheerders (hedge fondsen, vastgoed- en private equity fondsen) ondersteunen met het opzetten van het fonds en de contracten met c.q. tussen de beleggers.

 Onderwerpen:

Civielrechtelijke aspecten:

 • Soorten fondsen
 • Documentatie

Fiscale aspecten

 • Regimes voor niet-transparante beleggingsinstellingen: FBI versus VBI
 • Keuze voor fiscale transparantie
 • Investeringen via ‘corporate’ structuren
 • Buitenlandse varianten
 • BTW issues

Toezichtrechtelijke aspecten

 • Reikwijdte van de AIFMD: wanneer is er sprake van een beleggingsvehikel?
 • Welke regimes zijn er?
 • Rol van trustkantoren en banken als ‘depositaries’
 • Aandachtspunten bij de vergunningaanvraag: waar let de AFM vooral op?

De Juridische academie.