Bestuurdersaansprakelijkheid en Doorbraak van aansprakelijkheid

Cursusinformatie


Resultaat na de cursus:

 • U weet bestuurders en moedervennootschappen effectief aan te spreken
 • U beschermt uw bestuurders (en commissarissen) op niveau
 • U kent de relevante regels zowel in als buiten faillissement
 • U kunt decharge en vrijwaringen op waarde schatten
 • U weet regres op derden of een verzekeraar te initiëren


Onderwerpen:

 • Interne aansprakelijkheid jegens de (curator van de) vennootschap
 • Externe aansprakelijkheid jegens crediteuren (zoals leveranciers)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement
 • Wanbeleid, onjuist beleid, onbehoorlijk bestuur, kennelijk onbehoorlijk bestuur
 • Aansprakelijkheid van bestuurders jegens de fiscus
 • Decharge
 • Verzekering
 • Regres
 • Vrijwaring

De Juridische academie.