Bewijsrecht in de praktijk: lessen om nooit te vergeten!

Alles wat u altijd al over het civiele bewijsrecht wilde weten

Cursusinformatie


Het civiele bewijsrecht is in theorie bevattelijk maar in de praktijk telkens weer lastig. Wekelijks blijkt uit de jurisprudentie dat er op dit vlak een wereld valt te winnen. Een diepgaande cursus – verspreid over twee lesdagen – over de grondslagen van het bewijsrecht en de praktische toepassing daarvan biedt hier uitkomst. Aan de hand van recente en klassieke jurisprudentie komt het bewijsrecht in al zijn facetten aan bod. Met behulp van rechtsvragen worden de diverse leerstukken intensief en interactief besproken.

Resultaat na deze cursus:

 • U heeft het gehele veld van het bewijsrecht gestructureerd en met oog voor de praktijk anno 2015 in kaart gebracht.

Onderwerpen:

 • Hoe civiele rechters denken: over de rechterlijke sprong
 • Kwaliteit en Innovatie (KEI): over de nabije toekomst van het procesrecht
 • Het toegenomen belang van de mondelinge behandeling
 • Stelplicht: lees de wet door de ‘stelplicht-bril’
 • Bewijslastverdeling: over de wisselwerking met het (N)BW
 • Toepassingsbereik en effecten van de zgn. ‘omkeringsregel’
 • Valkuilen rond bewijsvermoedens
 • Eisen aan het bewijsaanbod
 • Do’s en don’ts rond producties
 • Schriftelijk bewijs
 • Tegenbewijs tegen aktebewijs
 • Optimaal benutten van getuigenbewijs
 • Verschoningsrecht
 • Bewijs door middel van (partij)deskundigen
 • Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Over het toegenomen belang van zitting en proces-verbaal
 • Bewijswaardering

De Juridische academie.