Civiel procederen onder KEI

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

 • U weet wat er voor u gaat veranderen, maar ook wat er ongewijzigd blijft 
 • U bent optimaal voorbereid op de regels van het nieuwe procesrecht. 

Procederen onder Kei.

Onderwerpen:
Aan de orde komen o.a.

 • Inleiding stand van zaken KEI 
 • de indeling van de wetgeving met (dubbel gefaseerde) inwerkingtreding en overgangsrecht; 
 • de (gedeeltelijke) harmonisatie van de huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedure met een digitaal dossier en digitale procesinleiding. 
 • Voor wie is digitaal procederen (niet) verplicht? 
 • Wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? 
 • Zijn er nog uitstellen mogelijk voor bijv. het verweerschrift? 
 • Wat gebeurt er allemaal op de mondelinge behandeling? 
 • Mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? 
 • Wordt de uitspraak eerder gedaan? 
 • Wijzigingen bij de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep worden kort toegelicht.

De Juridische academie.