Conflicten in franchiseland

Cursusinformatie


De laatste jaren schrijft de pers met regelmaat over ruzies in franchise-land. De geschillen gaan over het ontbreken van transparante prijzen of verrekenmethoden, onjuiste verdienmodellen, niet uitgekomen toekomstverwachtingen, financiele tegenvallers, een gebrek aan ondersteuning vanuit de centrale organisatie en het ontbreken van vrijheid voor betrokken franchisenemers.

Volgens de pers is de algemene opinie van franchisenemers dat franchisegevers teveel macht hebben. Er zou wetgeving moeten komen die verder ingrijpt dan de huidige regels doen en die de macht van franchisegevers inperkt. Op die manier moet er een evenwichtiger speelveld ontstaan. Franchisegevers zouden van hun kant willen vasthouden aan contractvrijheid en handhaving van de geldende spelregels en zien niets in franchise-specifieke wetgeving.

Tijdens deze cursus worden de recente conflicten in franchise-land besproken en wordt gekeken naar wat geldend recht is, wat de Europese Erecode voorschrijft en wat de gevolgen zijn van het invoeren van verdergaande regulering langs de lijnen van de (consultateversie) van de Nederlandse Franchise Code

Resultaat na deze cursus:

 • U bent in staat om de knelpunten te zien in franchise relaties;
 • U kunt oplossingen creëren voor deze knelpunten.

Onderwerpen:

 • De meest voorkomende bepalingen in een franchisecontract;
 • Prijsafspraken, concurrentiebedingen, afnameverplichtingen;
 • Financiële informative en omzetprognoses;
 • De zorgplicht van de franchisegever;
 • Samenloop huurovereenkomst en franchiseovereenkomst;
 • Internationalisering.
 • Recente conflicten in franchise-land; 
  • Hoe zijn de conflicten ontstaan 
  • Waar gaat de discussie feitelijk over 
  • Welke argumenten worden gevoerd van beide kanten 
  • Waren de geschillen te voorkomen geweest.

Meer info over franchise op kvk.nl.

De Juridische academie.