Economische schade

Cursusinformatie


Basiscursus over economische schadeberekeningen. U krijgt de basis theorie aangereikt om een economische schade berekening te kunnen maken. De stof zal voorzien zijn van veel praktijkvoorbeelden. Tijdens de cursus wordt een praktijkcasus uitgewerkt.

Resultaat na deze cursus:

 • Kent u de belangrijkste componenten van economische schade.
 • Kent u de verschillende typen financiële adviseurs die van belang kunnen zijn bij een economische schadezaak.
 • Bent u bekend met het werkveld van economische deskundigen en weet u waar het economische werkveld het juridische werkveld elkaar raken zodat u beter overzicht kunt houden over een schadezaak en de uitkomst beter kunt inschatten.
 • U bent in staat om bij een schadebepalingsopdracht de uitgangspunten mede te kiezen.


Onderwerpen:

 • In welke situaties ontstaat er schade en wat is de economische grondslag?
 • Welke financiële adviseur doet wat?
 • Vermogensschade en bedrijfsschade in juridische context en in economische context.
 • Afbakening onderzoek en in lijn brengen met het vonnis of grondslag voor de vordering tot schade.
 • Uitvoering onderzoek
 • Opbouw schadeberekening
 • Verschil vermogensmutatie en winstderving
 • de schaderapportage
 • Praktijkvoorbeeld

Wellicht ook interessant: Jaarrekening lezen voor advocaten.

De Juridische academie.