Legal English: Engels in contracten

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor juristen die regelmatig te maken krijgen met Engelstalige contracten – hetzij Anglo-Amerikaanse contracten of in het Engels vertaalde Nederlandse contracten.

Wat komt er onder andere aan de orde:
Engelse juridische terminologie is niet altijd één-op-één te vertalen, verschillen tussen het Anglo- Amerikaanse en het Nederlandse contractenrecht maken dat je niet alleen moet weten hoe je een bepaalde juridische term vertaalt, maar ook wat de juridische implicaties van een vertaling zijn.Wat te verstaan onder ‘repudiation’?

  • Wat te verstaan onder ‘repudiation’?
  • Wat doe je met het Nederlandse ‘ontbinden’ in een Engelstalig contract? ‘Ontbinden’ en ‘rescind’ (de term die meestal wordt gebruikt) dekken zeker niet dezelfde lading.
  • Wat zijn nu precies ‘representations and warranties’?
  • Wat is het verschil tussen ‘damages’ en ‘indemnification’?
  • Ook bij het gebruik van niet-juridische woorden in contracten moet duidelijk zijn dat je wel schrijft wat je bedoelt: ‘to 25 September’ is dat tot of tot en met 25 september?
  • Wat moet je gebruiken, ‘will’ of ‘shall’?

Waarom deze cursus NU volgen?
Er is de afgelopen tien jaar veel Anglo-Amerikaanse juridische materiaal ‘geïmporteerd’, zonder dat er echt over de consequenties is nagedacht. De eerste rechtszaken over de betekenis van Anglo-Amerikaanse termen zijn al gevoerd.

Het risico op misverstanden wordt nog groter wanneer twee Nederlandse partijen hun overeenkomst in het Engels opstellen, bijvoorbeeld omdat een buitenlandse moedermaatschappij meeleest. Nederlandse constructies en woorden komen te letterlijk vertaald in een contract terecht, met als gevolg dat de niet-Nederlandstalige meelezer op het verkeerde been wordt gezet.

Opzet cursus:
De cursus richt zich vooral op de betekenis van Anglo-Amerikaanse terminologie in contracten en op de vraag waar verwarring ontstaat wanneer die terminologie in contracten naar Nederlands recht wordt gebruikt. Aan de hand van voorbeelden de juridische terminologie in Engelstalige contracten nader besproken en worden tips gegeven om eventuele valkuilen zo veel mogelijk te kunnen ontwijken.

Ook wordt in de workshop aandacht besteed aan veel voorkomende fouten die Nederlandse juristen maken wanneer ze eigen Engelse tekst in standaard Anglo-Amerikaanse contracten gaan toevoegen of wanneer ze een toelichting in het Engels geven bij die contracten. Aan de hand van een ‘error sheet’ wordt een aantal van deze fouten besproken.

Ook wordt aandacht besteed aan veel voorkomende fouten die Nederlandse juristen maken wanneer ze eigen Engelse tekst in standaard Anglo-Amerikaanse contracten gaan toevoegen of wanneer ze een toelichting in het Engels geven bij die contracten. Aan de hand van een ‘error sheet’ wordt een aantal van deze fouten besproken.

Resultaat:

  • Uw legal English wordt blijvend stevig op niveau gebracht.
  • U herkent de meest voorkomende fouten.
  • U weet waarom vertalingen mis gaan en weet dit te voorkomen.

De Juridische academie.