Onderhandelen bij financiële herstructureringen

Cursusinformatie


Recente rapporten geven aan dat de Nederlandse financiële instellingen nog voor tientallen miljarden aan slechte leningen in hun boeken hebben. Bedrijven kunnen niet voldoen aan de afspraken die zij in het verleden hebben gemaakt met hun kapitaalverschaffers. Zij worden hierdoor gedwongen om met huidige (en nieuwe) kapitaalverschaffers om de tafel te zitten om nieuwe afspraken te maken. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor MKB bedrijven. In een dergelijk hestructuringsproces spelen verschillende belangen een rol; de belangen van de onderneming, het management, de aandeelhouders en de vreemd vermogen verschaffers die op hun beurt ook opgedeeld kunnen zijn in verscheidene belanghebbenden. Hierdoor is een herstructureringsproces intensief en voor buitenstaanders vaak onoverzichtelijk.

Resultaat na deze cursus:

 • U kunt de financiële prognoses koppelen aan de leningsvoorwaarden
 • U heeft inzicht in de opbouw van de kapitaalstructuur van een onderneming
 • U weet de belangrijkste voorwaarden van de financieringslagen
 • U begrijpt wat de consequenties zijn van de defaults
 • U kent de zekerhedenstructuur behorende bij de leningen 

Onderwerpen:

 • Oorzaak van verval
 • Overzicht stakeholders
 • Financiële prognose en scenario’s
 • Opbouw huidige kapitaalstructuur
 • Huidige leningsdocumentatie
 • Opbouw voorgestelde kapitaalstructuur en onderhandelingen daarover met partijen
 • Invulling nieuwe voorwaarden 

Tijdens de cursus worden verscheidene cases behandeld waardoor de cursist stapsgewijs bekend wordt gemaakt met het proces en de onderbouwing die nodig is om onderhandelingen te voeren tijdens een herstructureringsproces.

Vereiste basiskennis: 5 jaar advocatuur en u bent regelmatig betrokken bij deze materie.

Wellicht ook interessant: Jaarrekening lezen voor advocaten.

De Juridische academie.