Openbreken en beëindigen van (commerciële) contracten

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

  • strategische keuzen te maken bij de beperking van de schadevergoedingsplicht (voordeelstoerekening, eigen schuld etc.)
  • effectief het petitum van de dagvaarding in te richten door de optimale volgorde van vorderingen in primair/subsidiair) die het wijzigen en beeindigen van overeenkomsten betreffen
  • het overzicht te verwerven over diverse nieuwe vormen van vermogensschade

Onderwerpen:

  • Het wijzigen en beëindigen van (commerciële) contracten (art. 6:228, art. 6:258 en art.6:265)
  • Het concipiëren van contracten met het oog op non-conformiteit, dwaling en onvoorziene omstandigheden (contractuele uitsluitingen, hardshipclausules, entire-agreement-clausules, contractuele definities van ‘normaal en bijzonder gebruik’)
  • Het uitdijende begrip vermogensschade in commerciële contractuele verhoudingen (ontbindingsschade (6:277), winstderving (art. 6:96), winstafdracht (art. 97 jo. 6:104) en de (recente) mogelijkheden tot schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking in contractuele verhoudingen (art. 6:212).
  • Strategieën tot beperking van de schadevergoedingsplicht (het begrip ‘directe schade’, stagnatieschade, beperking gevolgschade, eigen schuld (art. 6:101) en voordeeltoerekening (art. 6:100).

Wellicht ook interessant: Jaarrekening lezen voor advocaten.

De Juridische academie.