Personenvennootschappen, de stand van zaken

Cursusinformatie


In deze cursus staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap centraal. Deze drie contractuele samenwerkingverbanden voor beroep en bedrijf zijn in de praktijk belangrijke en aantrekkelijke rechtsfiguren. De drie verschillende vormen en hun respectieve juridische complicaties daarbij worden, zoveel mogelijk aan de hand van voorbeelden, besproken. De wettelijke regeling, grotendeels nog stammend uit 1838, is summier. Plannen voor een nieuwe regeling in Boek 7 BW zijn vooralsnog gestrand. Tijdens de cursus wordt daarom ook veel aandacht besteed aan actuele jurisprudentie en literatuur op het terrein van het personenvennootschapsrecht.

Resultaat na deze cursus

  • U kunt adequaat en up to date adviseren over de meest geschikte rechtsvorm
  • U heeft inzicht in aansprakelijkheids- en andere risico’s
  • U kent de vergelijking met de flex BV

Onderwerpen:

  • Kenmerken verschillende rechtsvormen, oprichting
  • Organisatie, vertegenwoordiging en besluitvorming
  • Winst en verlies
  • Rechten van vennootschapscrediteuren
  • Continuïteit, toe- en uittreden
  • Casusbehandeling

De Juridische academie.