Procesrecht, tips en trucs

Cursusinformatie


Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de daarop gebaseerde jurisprudentie bieden meer mogelijkheden dan algemeen bekend om civiele procedures op voor uw cliënt positieve wijze te beïnvloeden, zoals de mogelijkheden van observeren, het strategisch gebruik van een voorlopig getuigenverhoor en de voordelen van vrijwaring.

Resultaat na deze cursus:

 • U weet observeren goed te benutten
 • U doorziet de waarde van het voorlopig getuigenverhoor
 • U weet vrijwaring goed in te zetten
 • U kunt strategisch procederen
 • U weet gebruik te maken van voluntaire jurisdictie
 • U weet deskundigen optimaal in te schakelen
 • U bent goed voorbereid voor comparitie en pleidooi

Onderwerpen:

 • Stellen en bewijzen 
 • (Voorlopig) getuigenverhoor 
 • Deskundigen 
 • Opstellen processtukken 
 • Producties 
 • Vrijwaring 
 • Gebruik van audio-visuele middelen 
 • Comparitie 
 • Pleidooi

De Juridische academie.