Welke rechten heeft u bij een staande houding?

Wanneer de politie u staande houdt, dan heeft u natuurlijk bepaalde rechten die gerespecteerd moeten worden. U heeft bijvoorbeeld het recht om te weten waarom u wordt staande gehouden en om te vragen naar een legitimatie van agent die u staande houdt. In dit artikel gaan we verder in op verschillende rechten die u heeft als u staande gehouden wordt door de politie. Verbo Juridisch Advies is gespecialiseerd in het rechten van de burger en helpt u graag verder bij uw situatie.

Wie mag u staande houden?

De politie is bevoegd om u aan te houden. Dit mogen zij, omdat ze opsporingsambtenaren zijn. Volgens het wetboek is één van de taken die zij uit moeten voeren ‘het opsporen van strafbare feiten’.

Daarnaast mag iedere burger, bij ontdekking op een heterdaad, overgaan tot aanhouding van de persoon die het strafbare feit pleegt. Zodra de politie ter plaatse is, zal de burger de verdacht overleveren aan de politie. Een goed voorbeeld hiervan is bij winkeldiefstal. In dit geval wordt de verdachte op heterdaad betrapt door het winkelpersoneel. Totdat de politie ter plekke is, mag het winkelpersoneel de winkeldief staande houden. Zelfs is het niet strafbaar om geweld of dwang te gebruiken. U mag de verdachte bijvoorbeeld opsluiten in een kantoor of winkelpand tot de politie is gearriveerd. Wel moet het geweld of de opsluiting proportioneel zijn. Wat proportioneel is, hangt altijd af van alle feiten en omstandigheden tijdens de staande houding.

De rechten die u heeft bij een aanhouding:

  • U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht
  • U hoeft – als u dat wilt – geen vragen te beantwoorden. Dit wordt ook wel zwijgplicht genoemd.
  • Vóór het eerste verhoor heeft u het recht om vertrouwelijk met een advocaat te communiceren
  • Tijdens het verhoor is heeft u altijd het recht op de aanwezigheid van uw advocaat

Bovenstaande rechten bij staandehouding zijn belangrijk om te weten. Als u hiervan op de hoogte bent, voorkomt u dat u onnodig extra informatie geeft aan de politie. Op deze manier voorkomt u dat het informatie dat u doorgeeft aan de politie tegen u gebruikt kan worden.

Reden voor geen staande houding

Er zijn weinig goede redenen om een staande houding te voorkomen. Wel zijn er enkele redenen te bedenken die voorkomen dat u staande wordt gehouden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u wegrijdend van een agent niet aangehouden wordt. Agenten die rijden in een privé voertuig zullen ook niet gauw een burger staande houden. Het is zeer verschillend en afhankelijk van de agent of hij/zij u staande zal houden of niet. Dit ligt puur aan de zaak en de omschrijving in het proces verbaal.

Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten met jarenlange kennis en ervaring helpen u graag verder en ondersteunen u met alle plezier waar dat nodig is.