Aan welke wetten en regels moeten deurwaarders zich houden? 

wetten en regels deurwaarder

Een deurwaarder is verbonden aan een incassobureau en mag naast het sturen van betalingsherinneringen ook beslag leggen op bezittingen. Lees hier welke wetten en regels zoal voor deurwaarders gelden.

Wanneer wordt een deurwaarder ingeschakeld?

Een deurwaarder wordt ingeschakeld wanneer je een schuld hebt en constant weigert om deze rekening te betalen, ondanks het feit dat er al vele aanmaningen via een incassobureau zijn verstuurd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval van een betalingsachterstand van huurkosten of een factuur voor een fysiotherapeut via een ziektekostenverzekering. 

Wanneer er langere tijd niet wordt betaald volgt een gerechtelijke procedure. De gerechtsdeurwaarder komt langs met een dagvaarding. Dit is een uitnodiging om de kantonrechter te bezoeken. Er wordt tijdens het bezoek aan de rechtbank een vonnis uitgevoerd door de rechter. 

Op basis hiervan wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn. De rechter kan in het vonnis een deurwaarder beslag laten leggen op je inkomen en waardevolle spullen zoals de auto of televisie.

Wil je meer weten over de werkzaamheden van een deurwaarder, of wil je een deurwaarder inschakelen? Op deze website vind je meer informatie en een handig overzicht van alle deurwaarders.

Welke taken voert een deurwaarder uit?

Hieronder zie je een overzicht van de verschillende taken die gerechtsdeurwaarders mogen uitvoeren. 

 • Iemand dagvaarden, oproepen voor de rechter te verschijnen. (gerechtelijke procedure starten)
 • Bij iemand thuis langskomen en juridische stukken laten ondertekenen, akten opstellen en vonnissen ten uitvoer leggen 
 • Beslaglegging op je persoonlijke bezittingen zoals inboedel, waardevolle spullen of inkomen. (Dit mag alleen naar aanleiding van een dwangbevel of vonnis.)
 • Bij een huurachterstand kan er een woningontruiming worden uitgevoerd. Hierbij wordt de schuldige uit huis geplaatst
 • Verkopen van roerend en onroerend goed van de schuldenaar. 

Welke wetten gelden er voor deurwaarders?

Een deurwaarder moet zich houden aan verschillende wetten en regelgevingen zoals de beroeps en gedragsregels van het zogenaamde tuchtrecht. In deze vorm van tuchtrecht wordt wanneer er klachten zijn  beoordeeld in hoeverre een deurwaarder deze wetten opvolgt en naleeft. 

Ook staat een deurwaarder onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht, en worden zij om de twee jaar getoetst hoe zij presteren op verschillende gebieden zoals personeelsbeleid, onafhankelijkheid en risicobeheersing. Deze toetsingsprocedure heet de Verordening Normen voor Kwaliteit.

Andere geldende normen en regels voor een deurwaarder 

 1. Incassotraject uitvoeren
  Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar zonder zonder geldige reden  beslag leggen op iemands spullen. Er moet een incassotraject aan vooraf zijn gegaan waarin de schuldige langere tijd geweigerd heeft te betalen. Voordat de gerechtsdeurwaarder daadwerkelijk bij de schuldige thuis langskomt, wordt er nog een laatste aanmaning met incassokosten gestuurd. In deze brief wordt nog een laatste keer vriendelijk verzocht de rekening te betalen binnen veertien dagen. Pas daarna mag er een huisbezoek plaatsvinden. 
 2. Uitzonderingen op de beslaglegging
  Ook mag er niet op alle persoonlijke eigendommen beslag worden gelegd. Een gerechtsdeurwaarder mag bijvoorbeeld niet beslag leggen op bezittingen zoals het bed, voorraad eten en drinken, of kleding van de schuldenaar. Ook geldt er een zogeheten belastingvrije voet, dit houdt in dat er altijd een deel over moet blijven waar geen beslag op wordt gelegd, zodat er altijd een bedrag overblijft om van te kunnen leven.
 3. Toestemming van de rechter
  Voordat beslagleggingen worden uitgevoerd moet er ten aller tijde een officiële toestemming van de rechter zijn gegeven, in de vorm van een vonnis of beschikking. De uitspraak van de rechter wordt bezorgd en de schuldige krijgt nog twee dagen om te betalen. Pas nadat er eventueel in beroep is gegaan mag er daadwerkelijk beslag worden gelegd op iemands spullen. Tenzij in de beschikking staat dat het beslag ‘uitvoerbaar bij voorraad is.’  In dit geval mag de deurwaarder direct bezittingen innemen. 
 4. Geen onnodige kosten maken of dreigen
  Een deurwaarder mag niet te veel kosten of onnodige kosten maken. Ook mag hij/zij niet dreigen met beslaglegging wanneer hier nog geen uitspraak van de rechter over is gedaan. 

Klachten

Je kunt als schuldenaar, maar ook als bedrijf of als instelling officiële klachten indienen wanneer de deurwaarders zich niet houden aan bepaalde wetten en regels. Deze klachtenprocedure gaat via de Kamer voor gerechtsdeurwaarders of De Ombudsman.