Welke soorten juristen zijn er?

jurist

Een jurist houdt zich bezig met recht en juridisch advies binnen verschillende specifieke vakgebieden. In dit artikel lees je welke soorten juristen er zijn en over hun functies. 

Wat is een jurist precies?

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die rechten gestudeerd heeft op de universiteit, en houdt zich bezig met het verdedigen van recht voor uiteenlopende zaken en vakgebieden. Hierbij wordt altijd teruggevallen op de artikelen die terug te vinden zijn in het burgerlijk wetboek. 

De belangrijkste taken van een jurist zijn het geven van advies over juridische zaken en het verdedigen van het belang van cliënten. Een jurist is zeer belangrijk en waardevol voor het laten functioneren van onze maatschappij, en draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. 

De studie rechten is behoorlijk complex en vergt veel discipline. Het gaat tijdens de studie veel om theoretische kennis, verdieping in grondrechten en wetten en analytisch onderzoek. Je kunt je binnen deze studie richten op allerlei uiteenlopende subcategorieën binnen het vak. In de volgende alinea lees je meer over de verschillende types juristen. 

Soorten juristen


Het vakgebied binnen de juridische sector is zeer breed, waardoor er verschillende types juristen zijn die zich elk met uiteenlopende functies en taken bezighouden, allemaal op het gebied van recht.

Hieronder zie je de meest voorkomende soorten beroepen op het gebied van justitie op een rij. 

 • kantonrechter
 • officier van justitie
 • advocaat
 • bedrijfsjurist
 • rechter
 • procureur des Konings
 • juridisch adviseur
 • parketjurist
 • referendaris
 • notaris
 • gerechtsdeurwaarder

Specialisaties 

Ook binnen de verschillende types juristen vind je weer aparte specialisaties per vakgebied. Zo richt bijvoorbeeld een notaris zich onder andere op regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld ondernemersrecht, en de aan-en verkoop van een huis en erfeniszaken. 

Een advocaat kan zich specialiseren in vele uiteenlopende rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld financiële belangen of personen en Familiezaken met daaronder weer subgebieden zoals echtscheidingen en alimentatiezaken. In ons land zijn er vijf soorten categorieën waarin de rechtsgebieden zijn opgedeeld: burgerlijk recht, staatsrecht, internationaal recht, bestuursrecht en strafrecht. 

Hieronder zie je een aantal belangrijke specialisaties voor juristen binnen deze vijf categorieën op een rij:

 • jeugdrecht 
 • sociaal zekerheidsrecht
 • contractenrecht
 • aansprakelijkheidsrecht
 • arbeidsrecht
 • vreemdelingenrecht
 • pensioenrecht
 • erfrecht
 • bouwrecht
 • vastgoedrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • echtscheidingsbemiddeling. 

Wanneer jij op zoek bent naar een jurist, kan het soms een uitdaging zijn om een geschikt iemand te vinden. Tegenwoordig vind je op internet makkelijk en snel alle juristen bij jou uit de buurt. Zoek bijvoorbeeld eens op “Juridisch advies Amsterdam”: je vind dan een handig overzicht van alle juristen bij jou uit de buurt. 

De werkzaamheden van een jurist

Het takenpakket is van een jurist is erg gevarieerd. Een jurist verdedigt en ondersteunt niet alleen de belangen van cliënten tijdens een rechtszaak maar stelt ook juridische rapporten en vonnissen op, moet veel analytisch onderzoek doen naar allerlei juridische kwesties, processtukken en vraagstukken, en kan in de rechtbank bedrijven of particulieren aanklagen en veroordelen. 

Daarnaast behoort tot de taken van een jurist om te procederen en actuele kennis te vergaren op het gebied van de juridische ontwikkelingen en de grondwet. Wanneer je een jurist inschakelt kunnen zij je adviseren over de zwakke en sterke kanten van jouw rechtspositie en op de hoogte stellen van de interpretaties en toepassingen van de huidige wet. Ook behouden zij tijdens de gehele procedure het contact en kun je met vragen over de zaak altijd bij ze terecht voor deskundig advies. 

De kwaliteiten die je nodig hebt als jurist 

Een jurist heeft niet alleen veel specifieke kennis nodig over de verschillende wetgevingen en juridische zaken. Ook is het belangrijk dat een rechtsgeleerde geheel onpartijdig is en onafhankelijk.
Dat houdt in dat zijn persoonlijke mening er niet toe doet en de kwesties altijd objectief worden benaderd. Daarnaast moet je als rechter communicatief sterk zijn en standvastig. 

Je moet dus helder kunnen formuleren en argumenteren, sterke presentaties kunnen geven en spreken in het openbaar en goed knopen kunnen doorhakken. Tot slot is goed kunnen samenwerken in groepsverband belangrijk voor de functie.